YBhg Dato' KPI berucap di Majlis Penutupan Perbincangan SME MdI - 13.11.2019

majlispenutupperbincangansmemdi1
majlispenutupperbincangansmemdi2
majlispenutupperbincangansmemdi3
majlispenutupperbincangansmemdi4