Perutusan Ketua Pengarah Insolvensi

bis2

bis

                                                                                                                             Salam Sejahtera

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya saya diberi kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan di Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI). Sesungguhnya amanah ini bukanlah suatu tanggungjawab yang mudah untuk dilaksanakan.
Seperti mana yang kita telah sedia maklum, tahun 2020 telah memberikan cabaran baru buat semua. Bermula awal bulan Mac 2020, negara telah dikejutkan dengan penularan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah mula berkuat kuasa. Ianya telah memberikan kesan kepada hidup dan kita telah belajar membudayakan norma baharu. Pelbagai usaha telah diambil bagi memastikan kerja terus berjalan meskipun berdepan dengan pandemik. Antara usaha MdI dalam membantu bankrap dan pihak berkepentingan sepanjang tempoh pandemik dan seterusnya menyokong hasrat kerajaan untuk memudahkan urusan rakyat adalah seperti berikut:
(a) memberikan penangguhan secara automatik (moratorium) selama enam (6) bulan bagi bayaran ansuran bulanan bankrap;
(b) memudahkan urusan permohonan bankrap untuk membuka akaun bagi tujuan kemasukan gaji serta penerimaan wang i-Lestari dan Bantuan Prihatin Nasional;
(c) membuka Bilik Gerakan dan Pusat Panggilan sepanjang tempoh PKP bagi menjawab pertanyaan dan memberi penerangan kepada bankrap;
(d) melaksanakan dan memperkenalkan pembayaran secara dalam talian bagi deposit pempetisyen, bayaran ansuran dan carian status kebankrapan/penggulungan syarikat di portal e-Insolvensi; dan
(e) mengambil inisiatif untuk menambah saluran bayaran kepada MdI dengan pelaksanaan perkhidmatan pembayaran melalui terminal kad debit dan kad kredit di kaunter bayaran Ibu Pejabat dan 21 cawangan MdI.
MdI mengambil maklum kesan akibat langsung pandemik COVID-19 yang boleh menjurus kepada peningkatan kadar kebankrapan dalam kalangan rakyat. Justeru, tindakan telah diambil melalui penglibatan MdI dalam penggubalan Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829]. Pengubahsuaian Kepada Akta Insolvensi 1967 telah dibuat melalui seksyen 19, 20 dan 21 di Bahagian VII Akta 829. Seksyen 20 Akta 829 telah memperuntukkan pengubahsuaian kepada amaun keterhutangan kepada RM100,000.00. Bahagian VII Akta 829 tersebut akan terus berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2021. Selain itu, MdI juga telah terlibat dalam penggubalan pindaan kepada Akta Insolvensi 1967 [Akta 360]. Akta Insolvensi (Pindaan) 2020 [Akta A1624] telah meminda seksyen 5 Akta 360 dan menggantikan terus amaun keterhutangan daripada RM50,000.00 kepada RM100,000.00. Akta A1624 tersebut akan mula berkuat kuasa pada 1 September 2021.

Saya berdoa mudah-mudahan pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita segera berakhir dan kita semua dijauhi daripada sebarang musibah. Dalam menjalani tahun 2021, saya pasti kita mengharapkan keadaan yang lebih baik untuk negara. Oleh itu, marilah kita sama-sama terus berdoa dan mengamalkan prosedur operasi standard yang ditetapkan dalam kehidupan harian kita bagi mencegah penularan COVID-19. Semoga tahun ini dapat kita hadapi dengan semangat dan kekuatan yang baharu.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua pengunjung yang melayari laman web MdI. Semoga laman web ini dapat memberikan maklumat yang dikehendaki dan membantu memudahkan urusan yang ingin diselesaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengunjung malah pelanggan-pelanggan di MdI yang sentiasa memahami dan bersabar dengan MdI. Saya mengalu-alukan komen dan cadangan dari semua pihak bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada semua pengunjung.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar dipermudahkan segala urusan pada tahun ini dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua pengunjung laman web ini.


"MdI Sentiasa Proaktif"


Dato' Anita Binti Harun
Ketua Pengarah Insolvensi
Jabatan Insolvensi Malaysia