Unit Integriti

image preview

(kosong)
Ketua Unit Integriti
 

FUNGSI

• Merancang, memantau dan menyelaras tugas-tugas urusetia kepada Lembaga Tatatertib (LTT) Kumpulan Sokongan (No. 2) MdI.

• Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan program kesedaran dan penghayatan mengenai integriti.

• Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah MdI.

• Mengurus dan menyelia aduan / maklumat yang diterima mengenai salah laku pegawai.

• Melaksanakan pemantauan bagi pematuhan peraturan-peraturan penjawat awam.