10. Adakah pihak pemiutang boleh membantah kepada pelepasan?

  1. Pihak pemiutang boleh membantah niat KPI untuk melepaskan bankrap melalui Sijil KPI melainkan bankrap berada dalam empat (4) kategori bankrap yang dikecualikan; dan
  2. Pemiutang boleh membuat bantahan kepada KPI dalam tempoh 21 hari selepas serahan notis niat KPI untuk melepaskan bankrap melalui Sijil KPI.