PELEPASAN KEBANKRAPAN BAGI HUTANG BERSKALA KECIL

Bermula 1 Mac 2023
Pelepasan Kebankrapan Bagi Hutang Berskala Kecil
 
Kategori kes yang dipertimbangkan:
1. Jumlah hutang yang diperakui tidak melebihi RM50,000,00;
2. Perintah kebankrapan telah melebihi 5 tahun; dan
3. Pelepasan melalui pengeluaran Sijil Ketua Pengarah Insolvensi di bawah seksyen 33A Akta Insolvensi 1967 [Akta 360].
 
Sila hadir atau hubungi cawangan yang mentadbir kes kebankrapan anda melalui surat atau emel 
 
Sila rujuk FAQ Pelepasan
 
Muat turun borang Borang Permohonan Pelepasan