Roll of Director General of Insolvency's

 

DatoAnitaHarun

Tuan Bakri Bin Abd Majid
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
2023 - sekarang

 

DatoAnitaHarun

Dato'Anita Binti Harun
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
15.05.2020 - 2023

DatoAnasBinAhmadZakieBW

Dato'Anas Bin Ahmad Zakie
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
2018-2020

Umar SaifuddinBW Dato' Umar Saifuddin Bin Jaafar
Malaysia Department of Insolvency
2018

DatukAbdulRahmanPutrabinDato'HajiTaha

Datuk Abdul Rahman Putra Bin Dato' Haji Taha
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
2016-2018

PuanHaslinaMansorBW Puan Haslina binti Mansor
Malaysia Department of Insolvency
2014-2016

PuanRohanaAbdMalekPuan Rohana binti Abdul Malek
Malaysia Department of Insolvency
2012-2014

Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi Datuk Abdul Karim Bin Abdul Jalil
Malaysia Department of Insolvency
2009-2012

YA HASNAH Puan Hasnah Binti Dato' Mohammed Hashim
Department of Insolvency
2008-2009

Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi
Department of Insolvency
2007

Dato' Halijah Binti Abbas Dato' Halijah Binti Abbas
Department of Insolvency
2003-2007

Tuan Mohtarudin Bin Baki Tuan Mohtarudin Bin Baki
Department of Insolvency
2001-2003

Dato' Jalaludin Bin Saleh Dato' Jalaludin Bin Saleh
Official Assignee's Office
2000-2001

Tuan Jalaldin Bin Hussain Tuan Jalaldin Bin Hussain
Official Assignee's Office
1998-2000

Article Index