Roll of Director General of Insolvency's

 

DatoAnitaHarun

Tuan Bakri Bin Abd Majid
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
2023 - sekarang

 

DatoAnitaHarun

Dato'Anita Binti Harun
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
15.05.2020 - 2023

DatoAnasBinAhmadZakieBW

Dato'Anas Bin Ahmad Zakie
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
2018-2020

Umar SaifuddinBW Dato' Umar Saifuddin Bin Jaafar
Malaysia Department of Insolvency
2018

DatukAbdulRahmanPutrabinDato'HajiTaha

Datuk Abdul Rahman Putra Bin Dato' Haji Taha
Director General of Insolvency
Malaysia Department of Insolvency
2016-2018

PuanHaslinaMansorBW Puan Haslina binti Mansor
Malaysia Department of Insolvency
2014-2016

PuanRohanaAbdMalekPuan Rohana binti Abdul Malek
Malaysia Department of Insolvency
2012-2014

Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi Datuk Abdul Karim Bin Abdul Jalil
Malaysia Department of Insolvency
2009-2012

YA HASNAH Puan Hasnah Binti Dato' Mohammed Hashim
Department of Insolvency
2008-2009

Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi
Department of Insolvency
2007

Dato' Halijah Binti Abbas Dato' Halijah Binti Abbas
Department of Insolvency
2003-2007

Tuan Mohtarudin Bin Baki Tuan Mohtarudin Bin Baki
Department of Insolvency
2001-2003

Dato' Jalaludin Bin Saleh Dato' Jalaludin Bin Saleh
Official Assignee's Office
2000-2001

Tuan Jalaldin Bin Hussain Tuan Jalaldin Bin Hussain
Official Assignee's Office
1998-2000


Tuan Haji Idris Bin Haji Othman Tuan Haji Idris Bin Haji Othman
Official Assignee's Office
1997-1998

Tuan Abdul Halim Bin Aman Tuan Abdul Halim Bin Aman
Official Assignee's Office
1996-1997

Tuan Wan Adnan Bin Muhamad Tuan Wan Adnan Bin Muhamad
Official Assignee's Office
1994-1996

Puan Sri Datin Rosaini Binti Mustaffa Puan Sri Datin Rosaini Binti Mustaffa
Official Assignee's Office
1992-1994


Puan Salmah Binti Abdul Rahman Puan Salmah Binti Abdul Rahman
Official Assignee's Office
1988-1992

Tuan Hashim Bin Dato' Yusof Tuan Hashim Bin Dato' Yusof
Official Assignee's Office
1988

Puan Norazian Binti Shaari Puan Norazian Binti Shaari
Official Assignee's Office
1987-1988

Tuan Mohd. Noor Bin Abdullah Tuan Mohd. Noor Bin Abdullah
Official Assignee's Office
1986-1988

Tuan Abu Bakar Bin Awang Tuan Abu Bakar Bin Awang
Official Assignee's Office
1984-1986

Tuan Mohtar Bin Abdullah Tuan Mohtar Bin Abdullah
Official Assignee's Office
1984

Tuan Yap Cheng Boon Tuan Yap Cheng Boon
Official Assignee's Office
1982-1984

Tuan Mohtar Bin Abdullah Tuan Mohtar Bin Abdullah
Official Assignee's Office
1980-1982

Tuan Ahmad Fairuz Bin Dato' Sheikh Abdul Halim Tuan Ahmad Fairuz Bin Dato' Sheikh Abdul Halim
Official Assignee's Office
1980

Tuan Tengku Baharuddin Shah Bin Tengku Mahmud Tuan Tengku Baharuddin Shah Bin Tengku Mahmud
Official Assignee's Office
1980


Tuan Abdul Murad Bin Sheikh Ismail Tuan Abdul Murad Bin Sheikh Ismail
Official Assignee's Office
1978 - 1979

Tuan Mokhtar Bin Haji Sidin Tuan Mokhtar Bin Haji Sidin
Official Assignee's Office
1976 - 1977

Tuan Fong Seng Yee Tuan Fong Seng Yee
Official Assignee's Office
1974 - 1976

Tuan Gulam Mustafa Bin Nadar Ali Tuan Gulam Mustafa Bin Nadar Ali
Bankruptcy Office
1970 - 1973

Tuan E. E. Sim Tuan E. E. Sim
Bankruptcy Office
1968 - 1970

Tuan K. Somasundram Tuan K. Somasundram
Official Assignee's Office
1965 - 1968

Tuan Baharuddin Bin Mohamed Yaacob Tuan Baharuddin Bin Mohamed Yaacob
Official Assignee's Office
1961 - 1962

Tuan M. M. Hashim Tuan M. M. Hashim
Official Assignee's Office
1960


Tuan Harun Bin Idris Tuan Harun Bin Idris
Official Assignee's Office
1958 - 1959

Sir J. G. Adams Sir J. G. Adams
Bankruptcy Office
1956 - 1957

Sir M. G. Neal Sir M. G. Neal
Bankruptcy Office
1955 - 1956

Sir J.B. Prentis Sir J.B. Prentis
Bankruptcy Office
01.04.1946 - 1955

No Record Found No Record Found
Bankruptcy Office
1930 - 1945

Tuan Raja Musa Bin Raja Bot Tuan Raja Musa Bin Raja Bot
Bankruptcy Office
1927 - 1930


Sir J.V. Mills Sir J.V. Mills
Bankruptcy Office
1926 - 1927

Sir L.A. Allen Sir L.A. Allen
Bankruptcy Office
till 20.09.1926

Sir R.C. Cussen Sir R.C. Cussen
Bankruptcy Office
till 09.09.1926

Sir W. Pryde Sir W. Pryde
Bankruptcy Office
till 03.07.1925

Sir G.C. Valpy Sir G.C. Valpy
Bankruptcy Office
01.12.1924 - 31.12.1924

Sir H.R. Bull Sir H.R. Bull
Bankruptcy Office
10.04.1924 - 30.11.1924

15.05.2020 - sekarang Dato'Anita Binti Harun Director General of InsolvencyMalaysia Department of Insolvency 15.05.2020 - sekarang 2018 - 2020 Dato'Anas Bin Ahmad Zakie Director General of InsolvencyMalaysia Department of Insolvency 2018 Dato' Umar Saifuddin Bin Jaafar Malaysia Department of Insolvency 2018 2016 - 2018 Datuk Abdul Rahman Putra Bin Dato' Haji Taha Director General of InsolvencyMalaysia Department of Insolvency 2014 - 2016 Puan Haslina binti Mansor Malaysia Department of Insolvency 2014 - 2016 2012 - 2014 Puan Rohana binti Abdul Malek Malaysia Department of Insolvency   2009-2012 Datuk Abdul Karim Bin Abdul Jalil Malaysia Department of Insolvency 2009-2012 2008-2009 Puan Hasnah Binti Dato' Mohammed Hashim Department of Insolvency   2007 Dato' Ahmadi Bin Haji Asnawi Department of Insolvency   2007 2003 - 2007 Dato' Halijah Binti Abbas Department of Insolvency 2001-2003 Tuan Mohtarudin Bin Baki Department of Insolvency 2001-2003 2000 - 2001 Dato' Jalaludin Bin Saleh Official Assignee's Office 1998 - 2000 Tuan Jalaldin Bin Hussain Official Assignee's Office   1998 - 2000 1997 - 1998 Tuan Haji Idris Bin Haji Othman Official Assignee's Office 1996 - 1997 Tuan Abdul Halim Bin Aman Official Assignee's Office 1996 - 1997 1994 - 1996 Tuan Wan Adnan Bin Muhamad Official Assignee's Office  1992 - 1994 Puan Sri Datin Rosaini Binti Mustaffa Official Assignee's Office 1992 - 1994 1988 - 1992 Puan Salmah Binti Abdul Rahman Official Assignee's Office 1988 Tuan Hashim Bin Dato' Yusof Official Assignee's Office 1988 1987 - 1988 Puan Norazian Binti Shaari Official Assignee's Office 1986 - 1987 Tuan Mohd. Noor Bin Abdullah Official Assignee's Office 1986 - 1987 1984 - 1986 Tuan Abu Bakar Bin Awang Official Assignee's Office 1984 Tuan Mohtar Bin Abdullah Official Assignee's Office 1984 1982 - 1984 Tuan Yap Cheng Boon Official Assignee's Office 1980 - 1982 Tuan Mohtar Bin Abdullah Official Assignee's Office 1980 - 1982 1980 Tuan Ahmad Fairuz Bin Dato' Sheikh Abdul Halim Official Assignee's Office 1980 Tuan Tengku Baharuddin Shah Bin Tengku Mahmud Official Assignee's Office 1980 1978 - 1979 Tuan Abdul Murad Bin Sheikh Ismail Official Assignee's Office 1976 - 1977 Tuan Mokhtar Bin Haji Sidin Official Assignee's Office 1976 - 1977 1974 - 1976 Tuan Fong Seng Yee Official Assignee's Office 1970 - 1973 Tuan Gulam Mustafa Bin Nadar Ali Bankruptcy Office 1970 - 1973 1968 - 1970 Tuan E. E. Sim Bankruptcy Office 1965 - 1968 Tuan K. Somasundram Official Assignee's Office 1965 - 1968 1961 - 1962 Tuan Baharuddin Bin Mohamed Yaacob Official Assignee's Office 1960 Tuan M. M. Hashim Official Assignee's Office 1960 1958 - 1959 Tuan Harun Bin Idris Official Assignee's Office 1956 - 1957 Sir J. G. Adams Bankruptcy Office 1956 - 1957 1955 - 1956 Sir M. G. Neal Bankruptcy Office 01.04.1946 - 1955 Sir J.B. Prentis Bankruptcy Office 01.04.1946 - 1955 1930 - 1945 No Record Found Bankruptcy Office 1927 - 1930 Tuan Raja Musa Bin Raja Bot Bankruptcy Office 1927 - 1930 1926 - 1927 Sir J.V. Mills Bankruptcy Office till 20.09.1926 Sir L.A. Allen Bankruptcy Office till 20.09.1926 till 09.09.1926 Sir R.C. Cussen Bankruptcy Office till 03.07.1925 Sir W. Pryde Bankruptcy Office till 03.07.1925 01.12.1924 - 31.12.1924 Sir G.C. Valpy Bankruptcy Office 10.04.1924 - 30.11.1924 Sir H.R. Bull Bankruptcy Office 10.04.1924 - 30.11.1924

Article Index