2. Apakah kategori hutang berskala kecil?

Jumlah tuntutan hutang yang diperakukan dalam jumlah RM50,000 dan ke bawah.