5. Apakah perkara-perkara yang boleh menghalang bankrap untuk dilepaskan melalui Sijil KPI?

  1. Terdapat perintah Mahkamah atau prosiding Mahkamah yang sedang berjalan terhadap bankrap atau pentadbiran kebankrapan di bawah Akta 360; dan
  2. Tindakan atau prosiding penyiasatan di bawah Akta 360 sedang dijalankan ke atas bankrap.