6. Sekiranya bankrap sebelum ini tidak pernah hadir atau berhubung dengan Cawangan yang mentadbir kes kebankrapannya, adakah bankrap layak untuk memohon pelepasan?

Bankrap layak memohon. Namun bankrap hendaklah memberikan kerjasama dan maklumat yang sepenuhnya agar Pegawai Insolvensi boleh menjalankan pentadbiran kebankrapan dan memproses permohonan pelepasan bankrap.