7. Bagaimanakah bankrap boleh mendapatkan maklumat berkaitan jumlah hutang dan menyemak status kes kebankrapannya?

Bankrap hendaklah hadir atau berhubung melalui surat atau emel ke cawangan yang mentadbir kes kebankrapannya.