11. Apakah empat (4) kategori bankrap yang dikecualikan daripada bantahan bantahan pemiutang?

Empat (4) kategori bankrap yang boleh dilepaskan oleh KPI tanpa perlu melalui bantahan pihak pemiutang ialah:

  1. Bankrap adalah penjamin sosial;
  2. Bankrap didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) di bawah Akta Kurang Upaya 2008;
  3. Bankrap yang telah meninggal dunia; dan
  4. Bankrap yang menghidap penyakit serius yang telah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.