13. Apakah yang akan berlaku jika tiada bantahan yang dikemukakan oleh pihak pemiutang?

  1. Bankrap dilepaskan daripada kebankrapan melalui Sijil KPI;
  2. Walaupun telah dilepaskan, bankrap masih perlu memberikan kerjasama kepada KPI sekiranya pentadbiran kebankrapan masih belum selesai (seksyen 35A Akta 360); dan
  3. Pelepasan tidak akan melepaskan bankrap daripada hutang Kerajaan, sekiranya ada (seksyen 35 Akta 360).