YBHG DATO KPI MENERIMA DAN MENGIRINGI LAWATAN RASMI YBTM TUAN MOHAMED HANIPA BIN MAIDIN, TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (UNDANG-UNDANG) DI MDI NEGERI KEDAH - 25 APRIL 2019

lawatanybtmkemdikedah-1
lawatanybtmkemdikedah-2
lawatanybtmkemdikedah-3
lawatanybtmkemdikedah-4
lawatanybtmkemdikedah-5
lawatanybtmkemdikedah-6