MESYUARAT PENGARAH NEGERI & CAWANGAN BIL. 4/2019 - 20HB - 24HB JANUARI 2020