4. Siapakah bankrap yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan di bawah inisiatif ini?

KPI akan memberikan pertimbangan kepada kategori bankrap yang memenuhi syarat-syarat yang berikut:

  • Pengisytiharan kebankrapan telah melepasi tempoh 5 tahun dari tarikh Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman / Perintah Kebankrapan;
  • Jumlah hutang yang diperakukan atau jumlah baki hutang yang terlibat tidak melebihi RM50,000.00; dan
  • Bankrap memberikan kerjasama kepada MdI bagi pentadbiran kebankrapan dan urusan yang berkaitan dengannya.
  • Bankrap hendaklah memberikan kerjasama dengan memberikan maklumat dan dokumen yang diperlukan oleh Pegawai Insolvensi.