Bahagian Teknologi Maklumat

Abu Syaiful Kayiri Bin Abu HassanPengarah Bahagian Teknologi Maklumat
syaiful dot ahassan at mdi dot gov dot my

FUNGSI

Bahagian Teknologi Maklumat bertanggungjawab dalam mengurus serta memantau aplikasi perkakasan dan perisian sistem, perkhidmatan teknikal dan juga rangkaian yang digunapakai di MdI dan cawangan-cawangan di seluruh Malaysia.

Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit utama iaitu:

Unit Pemantauan Sistem

 • Membantu, mengemaskini dan memberi maklum balas dalam mengenalpasti kegagalan dan kelemahan sistem utama sedia ada di Mdi disamping usaha untuk membuat perancangan, menaik taraf dan membuat sistem pembaikan.
 • Menjalankan pemantauan rapi terhadap pelaksanaan Sistem Insolvensi Bersepadu (INSIST) di 21 cawangan di seluruh Malaysia dan membantu dalam menyelesaikan pengurusan data.
 • Menyediakan perundingan dan nasihat mengenai isu-isu ICT kepada pengurusan atasan MdI dan pihak-pihak lain yang berminat.
 • Memudahkan dan menyelaras implimentasi dan integrasi sistem aplikasi termasuk sistem carian dalam talian (sistem e-Insolvensi).
 • Menentukan keselamatan dan kesahihan maklumat sistem data terjamin dan memastikan semua aspek keselamatan diambil kira dari masa ke semasa.

Unit Penyelenggaraan Sistem

 • Menyokong sistem pentadbiran dan menguruskan pentadbiran pangkalan data.
 • Membuat kajian dan pelan pembangunan ICT serta menyediakan perkhidmatan sokongan technicial.
 • Meningkatkan tahap kesedaran dan kemahiran penggunaan ICT di kalangan kakitangan.
 • Bertindak sebagai pusat sokongan teknikal bagi kakitangan di MdI.
 • Membangun dan mengurus laman web rasmi MdI dan intranet.
 • Merekod semua butiran panggilan / pertanyaan dan nasihat atau bantuan yang diberikan untuk tujuan rujukan dan kegunaan statistik.

Unit Operasi Carian

 • Mengurus permohonan carian melalui borang permohonan (e-Insolvensi, Borang K & Borang L) yang diterima daripada pelanggan.
 • Cetak / menghasilkan Resit Asal Carian Rasmi Kebankrapan dan maklumat Carian Penggulungan dari pangkalan data.
 • Memberi bantuan dan perkhidmatan kepada orang awam dalam bidang kebankrapan serta carian pengulungan syarikat.
 • Mencipta, mengurus dan mengemaskini pangkalan data bagi memastikan integriti data dan capaian mudah pada maklumat kebankrapan dan penggulungan.