Visi & Misi

Visi

Untuk menjadi peneraju pengurusan insolvensi melalui pentadbiran, perkhidmatan dan penguatkuasaan yang efisyen dan dinamik.

Misi

Menguruskan hal ehwal insolvensi dengan integriti, saksama dan profesional untuk menjaga dan mengimbangi kepentingan pelanggan bagi meminimakan impak kegagalan pengurusan kewangan.

Objektif

  1. Memperkukuhkan pentadbiran, perkhidmatan dan penguatkuasaan pengurusan insolvensi;
  2. Memperkukuhkan pelaksanaan dan pematuhan undang-undang insolvensi;
  3. Memperkukuhkan keupayaan dan kemampuan MdI; dan
  4. Memperkukuhkan kerjasama dan perkongsian strategik.