Unit Penilaian

Fungsi

• Memberi khidmat nasihat tentang penilaian harta;
• Bertindak sebagai urusetia Jawatankuasa Unit Jualan Aset (JUJA);
• Bertindak sebagai urusetia penjualan aset secara tender;
• Pengurusan stor di Balakong, Selangor;
• Menyelaras permohonan penilaian harta tanah, loji, jentera, peralatan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH);
• Memantau aktiviti JUJA Kecil di setiap cawangan MdI; dan
• Mengaudit penghasilan aset di cawangan MdI.