Piagam Pelanggan

Kami akan

Memastikan tindakan untuk menghasilkan harta dibuat dalam masa 2 minggu selepas dikenalpasti

Memastikan tindakan pengisytiharaan dividen dimulakan dalam masa satu minggu dari tarikh baki terakhir akaun mencukupi, untuk tujuan pembayaran dividen

Memastikan semua urusan di kaunter carian akan diberi layanan dalam tempoh tidak melebihi 30 minit

Memberikan pengesahan akuan terima secara bertulis kepada semua aduan dalam tempoh 3 hari selepas diterima