Unit Integriti

FUNGSI

·    Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan program kesedaran dan penghayatan mengenai integriti.
·    Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah MdI.

·    Mengurus dan menyelia aduan / maklumat yang diterima mengenai salah laku pegawai.

·    Melaksanakan pemantauan bagi pematuhan peraturan-peraturan penjawat awam.