Jabatan Insolvensi
Malaysia

Peneraju pengurusan insolvensi melalui pentadbiran,

Perkhidmatan dan penguatkuasaan yang efisyen dan

dinamik.

Fungsi Jabatan

Mengendalikan kes kebankrapan, kes penggulungan
syarikat, pembatalan pendaftaran pertubuhan dan
pembatalan kesatuan kerja.

Ketua Pengarah
Insolvensi

Ketua Pengarah Insolvensi (KPI) merupakan seorang 
pegawai yang dilantik oleh Menteri di Jabatan Perdana 
Menteri dan adalah dari kalangan anggota-anggota 
Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Malaysia

Lanjut
Awam

Awam

Akses maklumat dan capaian penting bagi orang awam dan rakyat

Swasta

Swasta

Maklumat bagi badan korporat dan industri

Agensi Kerajaan

Agensi Kerajaan

Capaian maklumat inter-agensi kerajaan

Kakitangan

Kakitangan

Capaian pautan bagi kakitangan MDI 

e-Insolvensi

"Urusan dengan
kami kini lebih
mudah"

Image

Statistik

"Dapatkan
statistik
terkini"

Image

Pengumuman

"Dapatkan
pengumuman
terkini"

Image

Penjualan Aset dan Tender

"Lihat
Penjualan Aset dan
Tender terkini"

Image