PERBINCANGAN BERKENAAN PINDAAN KEPADA AKTA KEBANKRAPAN 1967 DI ANTARA JABATAN DENGAN EN. KHOO KAY PING DARI TETUAN ZAID IBRAHIM & CO 23 JANUARI 2017

Picture4