YBhg Dato' KPI berucap di Majlis Penutupan Perbincangan SME MdI - 13.11.2019