2012 - Laporan Menjalankan Perniagaan Bank Dunia

Dokumen ini hanya disediakan dalam Bahasa Inggeris.

2012 - Laporan Menjalankan Perniagaan Bank Dunia