2. Adakah terdapat amaun minimum yang terhutang oleh seseorang individu untuk menjadikannya bankrap?

Ya, pihak pemiutang boleh memfailkan tindakan kebankrapan sekiranya amaun keberhutangan berjumlah RM100,000.