5. Bagaimana saya boleh menyemak status kebankrapan?

Semakan boleh dibuat portal e-insolvensi di https://e-insolvensi.mdi.gov.my.

Bayaran carian berjumlah RM10.00 akan dikenakan bagi setiap carian.