7. Bolehkah MdI membankrapkan individu?

MdI tidak membankrapkan individu. Seperti yang dinyatakan di atas, seseorang individu diisytiharkan bankrap oleh perintah mahkamah sama ada melalui permohonan daripada pemiutang atau permohonan daripada individu itu sendiri. Setelah perintah mahkamah dibuat, dari segi undang-undang, KPI telah menjadi pentadbir kepada estetnya dan akan memantau dan menyelia kelakuan bankrap sehinggalah bankrap dilepaskan daripada kebankrapannya.