14. Bolehkah bankrap memindahkan hartanya?

Seorang bankrap tidak dibenarkan untuk memindah milik hartanya kepada pihak ketiga selepas Perintah Kebankrapan dibuat terhadapnya. Setelah diisytiharkan bankrap, segala harta dan aset secara automatik terletak hak kepada KPI.