20. Bolehkah bankrap keluar negara?

Seorang bankrap sama sekali tidak dibenarkan meninggalkan negara kecuali beliau mendapat kebenaran bertulis daripada KPI ataupun mahkamah yang membenarkannya. Permohonan berserta dokumen sokongan hendaklah dihantar ke cawangan yang mentadbir kes kebankrapannya. Borang permohonan boleh dimuat turun dalam portal ini.