23. Memandangkan saya memerlukan kebenaran KPI untuk meneruskan pekerjaan sekarang atau mendapatkan pekerjaan yang baru, apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kebenaran tersebut?

Anda hendaklah membuat permohonan bertulis kepada KPI melalui cawangan MdI yang mentadbir kes kebankrapan anda. Sila ambil perhatian bahawa anda hendaklah menyertakan sekali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan seperti pengesahan majikan, surat lantikan, senarai skop kerja, jumlah pendapatan, carian syarikat dan lain-lain. Sekiranya KPI memutuskan untuk memberi kebenaran, beberapa syarat yang dirasakan perlu akan diberikan. Anda harus ingat bahawa pematuhan kepada syarat-syarat tersebut adalah perlu dan kegagalan berbuat demikian akan dianggap menghina mahkamah dan boleh dihukum penjara.