26. Apakah prosedur pindah fail?

Permohonan perlu dikemukakan secara bertulis ke cawangan MdI yang mentadbir kes kebankrapan berserta dengan dokumen sokongan yang membuktikan bankrap menetap di kawasan yang dipohon. Sebaik sahaja permohonan pemindahan fail diterima, pegawai kes akan memfailkan permohonan ke mahkamah bagi memindahkan fail tersebut ke cawangan MdI yang dipohon. Mahkamah kemudiannya akan menetapkan tarikh pendengaran bagi membuat keputusan berkaitan permohonan tersebut sama ada dibenarkan ataupun tidak. Sebagai makluman, tempoh untuk pemindahan fail bergantung kepada tarikh pendengaran yang ditetapkan oleh Mahkamah. Sekiranya dibenarkan, perintah akan dikeluarkan dan MdI akan mengambil tindakan memindahkan fail tersebut ke cawangan yang dipohon.