1. Apa itu penggulungan syarikat atau likuidasi?

Ia merupakan suatu proses di mana aset syarikat akan dikumpulkan dan dihasilkan oleh penyelesai bagi tujuan pembayaran hutang syarikat kepada pemiutang. Terdapat dua jenis penggulungan syarikat iaitu secara terpaksa dan secara sukarela.