5. Apakah kesan penggulungan syarikat terhadap pengarah syarikat?

Segala kuasa pengarah akan terhenti dan hal ehwal syarikat akan ditadbir oleh penyelesai.