6. Apakah tugas pengarah syarikat apabila syarikat digulungkan?

Pengarah syarikat hendaklah memberi kerjasama kepada penyelesai dan mengemukakan segala dokumen dan maklumat tentang ehwal syarikat seperti aset dan liabilitinya.
Pengarah juga dikehendaki untuk melengkapkan dan mengemukakan Penyata Hal Ehwal syarikat kepada penyelesai.