7. Apakah kesan penggulungan syarikat ke atas penyumbang syarikat?

Penyumbang tidak akan menanggung hutang syarikat secara peribadi. Walau bagaimanapun, penyelesai mempunyai kuasa untuk mengarahkan penyumbang untuk membayar apa-apa syer yang belum dibayar.