8. Apa itu bukti hutang?

Ia merupakan suatu dokumen yang menyatakan amaun hutang yang ditanggung oleh syarikat kepada pemiutang. Penyataan itu hendaklah disokong dengan dokumen yang berkaitan seperti perjanjian, perintah mahkamah dsb.