12. Bolehkah syarikat yang digulungkan kembali menjalankan perniagaan?

Perintah penggulungan hendaklah diketepikan, ditamatkan atau digantung sebelum syarikat boleh kembali menjalankan perniagaan.