13. Apakah perintah pelepasan dan pembubaran?

Ia merupakan perintah daripada mahkamah bagi melepaskan penyelesai dan supaya syarikat dibubarkan setelah penyelesai menghasilkan kesemua harta syarikat, mengagihkan dividen terakhir dan membuat bayaran akhir kepada penyumbang (jika ada).