14. Sekiranya pendaftaran pertubuhan dibatalkan oleh Menteri atau Pendaftar Pertubuhan, apakah kesan ke atas harta milik pertubuhan?

Aset pertubuhan itu akan diletakhakkan kepada KPI dan seterusnya akan dihasilkan bagi tujuan melangsaikan hutang pertubuhan itu.