17. Apakah yang akan terjadi kepada lebihan harta kesatuan sekerja?

Lebihan aset kesatuan sekerja akan diagihkan:
a) mengikut kaedah-kaedah kesatuan sekerja (jika ada);
b) secara sama rata antara ahli-ahlinya; atau
c) mengikut perintah mahkamah berdasarkan skim yang dikemukakan oleh KPI jika orang yang layak untuk menerima aset itu tidak dapat ditentukan.