2. Bolehkah bayaran dibuat bagi bankrap yang berada di luar negara?

Bayaran dalam talian melalui Portal e-Insolvensi boleh dilakukan sekiranya individu tersebut mempunyai akaun simpanan atau akaun semasa di bank tempatan yang menyediakan perkhidmatan Financial Process Exchange (FPX).