2. Bank apakah yang ada menyediakan perkhidmatan FPX?

Senarai bank yang menyediakan perkhidmatan FPX boleh dilayari melalui pautan https://www.paynet.my/fpx/banks-tpa.html.