3. Berapa lamakah masa yang diambil untuk mengemaskini lejer estet bankrap setelah bayaran dibuat?

Lejer estet bankrap dikemaskini secara real time setelah bayaran berjaya dilaksanakan sekiranya bayaran dibuat melalui Portal e-Insolvensi atau melalui kaunter bayaran MdI.