4. Bolehkah bayaran ansuran dibuat kurang daripada jumlah yang ditetapkan?

Bayaran ansuran hendaklah dibayar mengikut jumlah yang ditetapkan setiap bulan. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat masalah untuk membuat bayaran bulanan yang ditetapkan, bankrap disarankan untuk berhubung dengan pegawai yang mentadbir kes tersebut.