2. Apakah kaedah bayaran yang diterima oleh MdI?

Bayaran melalui dalam talian boleh dibuat melalui portal e-Insolvensi yang boleh dilayari melalui pautan https://e-insolvensi.mdi.gov.my/.

Manakala kaedah bayaran yang diterima di kaunter bayaran MdI adalah seperti berikut:
i. Tunai (Tidak melebihi RM3,000);
ii. Bank Draf;
iii. Kiriman Wang; atau
iv. Wang Pos.
Bayaran secara cek individu/persendirian dan cek daripada syarikat/firma guaman TIDAK DIBENARKAN.