5. Apakah yang perlu dilakukan sekirannya bayaran tidak diterima disebabkan olah akaun bank yang tidak sah?

Sila hubungi cawangan MdI yang membuat bayaran dan kemukakan nombor akaun serta satu salinan buku akaun yang aktif bersama penyata bank. Bayaran gantian akan dibuat setelah cawangan tersebut menerima dokumen lengkap.