8. Apakah punca pembayaran dividen tidak dapat diproses?

Punca pembayaran dividen tidak dapat diproses berikutan:

i. Pemiutang tidak/gagal mengemukakan maklumat akaun bank yang aktif dan penyata akaun yang tidak diakui sah;
ii. Maklumat seperti nombor akaun, alamat dan maklumat peribadi pemiutang tidak lengkap/tepat;
iii. Pemiutang tidak dapat dikesan (meninggal dunia/pemiutang merupakan syarikat/firma yang telah dibubarkan); atau
iv. Amaun yang diisytiharkan adalah kurang daripada RM 5.00.