4. Adakah saya akan mendapat hasil carian dengan serta-merta setelah transaksi pembayaran berjaya dilaksanakan?

Ya, hasil carian dapat diperolehi setelah transaksi pembayaran berjaya dilaksanakan.