7. Siapakah yang layak membuat carian?

Carian boleh dibuat oleh mana-mana individu, firma guaman, institusi kewangan dan mana-mana pihak